Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

 Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu

Sürdürülebilir Ormancılık Hedeflerine Yenilikçi ve Modern Yaklaşımlar

       

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

ANA SAYFA

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\sablonresim.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

ÇALIŞTAY 

 

IX. ORMAN İNŞAATI-TRANSPORTU &

TEKNOLOLERİ ÇALIŞTAYI (ORİTEK 2020)

 

29 Aralık 2020 Isparta

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Orman Faltesi, 32260 Isparta

 

 

ORİTEK 2020- ÇALTAY PROGRAMI

 

14:00-15:00

Açılış konuşmaları

 

Prof. Dr. Mehmet EKER (Çalıştay Komitesi adına, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)

Prof. Dr. Hüseyin Emrullah ÇELİK (ORİTEK Platformu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Prof. Dr. Abdullah E. AKAY (Uluslararası Ölçekte ORİTEK/FETEC, Bursa Teknik Üniversitesi)

Refik ULUSOY (Isparta Orman Bölge Müdürü)

Ahmet Ali UZUN (Orman Genel Müdürlüğü,  İnşaat ve İkmal Daire Başkanı Yardımcısı)

Ahmet AYDIN (Orman Genel Müdürlüğü,  İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı)

Prof. Dr. Yılmaz ÇATAL (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. İbrahim DİLER (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü)

14:55-15:00

Ara

15:00-15:35

I. Oturum: Davetli konuşmacıların sunumları

 

Prof. Dr. Tolga ÖZTÜRK (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

        (Orman Yollarında Kullanılan Sanat Yapılarının Durumu)

Doç. Dr. Ender BUĞDAY (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

        (Orman Yönetiminde İnsansız Hava Aracı Uygulamaları)

15:00-15:35

Ara

15:35-16:55

II. Oturum

 

Emekli öğretim üyelerinin konuşmaları-mesajları (Katılım sağlamaları halinde)

Prof. Dr. Selçuk BAYOĞLU

Prof. Dr. Turgay AYKUT

Prof. Dr. Orhan ERDAŞ

Prof. Dr. Öznur Bülent SEÇKİN

Prof. Dr. Mesut HASDEMİR

Önceki toplantının karar ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Metin TUNAY (Bartın Üniversitesi)

Araştırma-geliştirme odaklı işbirliği örnekleri

Prof. Dr. H. Hulusi ACAR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Akademik faaliyet sonuçlarının paylaşımı (Son yıllardaki projelerin ve araştırmaların sonuçları)

Dergimiz hakkında bilgilendirme

EJFE Dergisi; Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Müfredat-Akreditasyon; Prof. Dr. Murat DEMİR (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Akademik unvan değişiklikleri ve atamaların duyurulması ve kutlanması

Gelecek dönem faaliyetleri, görüş ve öneriler

16:55-17:00

Sonuç ve kapanış   

                  

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

Copyright © 2014 Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu. Tüm hakları saklıdır.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif