İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Lisans ve Lisansüstü Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

İSG279 ve ENM266

Ergonomi (Lisans)

3+0

Türkçe

İSG 350

Tarım ve Orman İşlerinde İSG (Lisans)

3+0

Türkçe

İSG561

Kişisel Koruyucu Donanım KKD (Y.Lisans)

3+0

Türkçe

İSG547

Mesleki Gelişim ve Meslek Etiği (Y.Lisans)

3+0

Türkçe

İSG548

İSG Yönetim Sistemleri (Y.Lisans)

4+0

Türkçe

İSG566

ÇHRE Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi (Y.Lisans)

4+0

Türkçe

İSG552

Ergonomi (Y.Lisans)

 

3+0 

 

Türkçe

İSG546

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı (Y.Lisans)

2+0

2

Türkçe