Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

ORM106

Ölçme Bilgisi

Z

2+2

3

Türkçe

ORM207

Uzaktan Algılama

Z

2+0

2

Türkçe

ORM210

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Z

2+1

2,5

Türkçe

ORM307

Orman Yolları

Z

2+1

2,5

Türkçe

ORM308

Orman Transport Tekniği

Z

2+1

2,5

Türkçe

ORM311

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

ORM251

Bilgisayar Destekli Çizim

S

2+0

2

Türkçe

ORM261

Harita Bilgisi

S

2+0

2

Türkçe

ORM462

Orman Kadastrosu

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Alanı)

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM5174

Orman Yollarının Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri

3+0

3

Türkçe

ORM5175

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

ORM5176

Orman İşçiliği ve Ormancılıkta Ergonomi

3+0

3

Türkçe

ORM5177

Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri

3+0

3

Türkçe

ORM5193

Ormancılıkta Uzaktan Algılama

3+0

3

Türkçe

ORM5194

Sayısal Görüntü İşleme

3+0

3

Türkçe

ORM5198

Coğrafi Bilgi Sistemi

3+0

3

Türkçe

ORM6123

Orman Yolları Sanat Yapıları

3+0

3

Türkçe

ORM6124

Ormancılıkta Operasyonel Planlama ve Optimal Karar Verme Yöntemleri

3+0

3

Türkçe

ORM6125

Ormancılıkta Transport Planlaması ve Lojistik Sistem Tasarımı

3+0

3

Türkçe

ORM6126

Ormancılıkta Üretim Operasyonlarının Çevresel Etkileri ve Önlemler

3+0

3

Türkçe

ORM6145

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama ile Konumsal Analizler

3+0

3

Türkçe

ORM6146

Sayısal Görüntü Analizleri

3+0

3

Türkçe