Kastamonu Üniversitesi

Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

5310121

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Z

1+2

2

Türkçe

5310126

Temel Bilgisayar Bilgisi ve FORTRAN Programlama Dili

Z

2+2

3

Türkçe

5310245

Teknik Resim

Z

2+2

3

Türkçe

5310251

Ölçme Bilgisi

Z

2+2

3

Türkçe

5310355

Orman Yolları

Z

2+2

3

Türkçe

5310362

Orman Transport Tekniği

Z

2+2

3

Türkçe

5310363

Foto Yorumlama ve Uzaktan Algılama

Z

2+0

2

Türkçe

5310481

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

5310407

Arazi Sınıflandırılması

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastamonu Üniversitesi

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı Geodezi ve Fotogrametri Alanı)

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

OM538

Orman İşçiliği ve Ergonomi

3+0

3

Türkçe

OM559

Uzaktan Algılamanın Ormancılık Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

OM566

Orman Yol Ağlarının Dijital Ortamda Planlanması

3+0

3

Türkçe

OM567

Ormancılıkta Üretim ve Ürün Hazırlama Teknikleri

3+0

3

Türkçe

OM572

Transport Ve Üretim Faaliyetlerinin Orman Ekosistemleriyle İlişkisi

3+0

3

Türkçe

OM573

Arazi Modellemesi

3+0

3

Türkçe

OM576

Ormancılıkta Harita Ve Kadastro Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

OM577

Ormancılıkta Transportun Çevresel Etkileri

3+0

3

Türkçe

OM578

Orman Yollarında Zemin Mekaniği ve Klas Durumlarının Analizi

3+0

3

Türkçe

OM596

GPS, GOOGLE EARTH ve Harita Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

OM725

Ormancılıkta İş ve Zaman Etüdü

3+0

3

Türkçe

OM727

Ormancılıkta Ürün Standardizasyonunun Genel Esasları

3+0

3

Türkçe

OM729

Uzaktan Algılamada Değişim Analizleri

3+0

3

Türkçe

OM731

Orman Yolu İnşaatı Sürecinde Çevresel Zararlar

3+0

3

Türkçe