Karadeniz Teknik Üniversitesi

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

ORM239

Ölçme ve Kadastro

Z

2+1

2,5

Türkçe

ORM210

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+0

2

Türkçe

ORM337

Orman Yolları

Z

2+1

2,5

Türkçe

ORM336

Transport Tekniği ve Tesisleri

Z

2+1

2,5

Türkçe

 

 

 

 

 

 

SEC306

Ormancılıkta Mekanizasyon

S

2+0

2

Türkçe

SEC311

Bilgisayar Destekli Çizim

S

2+0

2

Türkçe

SEC313

Ormancılıkta İnşaat Bilgisi

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Orman İnşaatı-Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM5240

Orman Yollarının Planlanması Yapım ve Bakım Teknikleri

3+0

3

Türkçe

ORM5500

Orman İşçiliği ve Ergonomi

3+0

3

Türkçe

ORM7240

Ormancılıkta Köprü Planlaması ve Yapımı

3+0

3

Türkçe

ORM7241

Dağlık Arazide Sanat Yapıları Planlaması

3+0

3

Türkçe

ORM7242

Orman Yolları ve Transport İşlerinin Çevresel Etkileri

3+0

3

Türkçe

ORM7390

Orman Yollarında Çevresel Etki Değerlendirilmesi

3+0

3

Türkçe

ORM7392

Orman Yollarının Planlanmasında GIS Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

ORML7393

Ormancılıkta inşaat projeleri yönetimi

3+0

3

Türkçe

ORML7460

Odun Üretim Sürecinde Çevresel Zararlar

3+0

3

Türkçe

ORML7461

Odun Üretim Faaliyetinde Risk Analizi

3+0

3

Türkçe

ORML7480

Ormancılıkta Operasyonel Planlama Yöntemleri

3+0

3

Türkçe

ORML7481

Orman Yolları ve Erozyon İlişkisi

3+0

3

Türkçe

ORML7482

Ormancılıkta Modern Bölmeden Çıkarma Teknikleri

3+0

3

Türkçe

ORML7510

Ormancılıkta Biyoteknik Yapılar

3+0

3

Türkçe

ORML7511

Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği

3+0

3

Türkçe

ORML7512

Ormancılıkta İş Etüdü ve Planlaması

3+0

3

Türkçe