Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

OM207

Ölçme ve Harita Bilgisi

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM212

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM324

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+0

2

Türkçe

OM331

Orman Yolları

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM336

Orman Transport Tekniği

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM339

Ormancılıkta Uzaktan Algılama

Z

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

OM255

Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi

S

2+0

2

Türkçe

OM256

Sayısal Harita Tasarımı

S

2+0

2

Türkçe

OM353

Ormancılıkta Mekanizasyon

S

2+0

2

Türkçe

OM456

Orman Kadastrosu ve Mülkiyeti

S

2+0

2

Türkçe

OM459

Sel ve Çığ Kontrolü

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi  

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri Alanı)

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM501

İş Etüdü ve Planlaması

3+0

3

Türkçe

ORM502

Transport İşlerinde Kablo Hatlar

3+0

3

Türkçe

ORM504

Ormancılıkta Üretim İşleri

3+0

3

Türkçe

ORM505

Orman Yolu Sanat Yapıları

3+0

3

Türkçe

ORM506

Ormancılıkta Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3+0

3

Türkçe

ORM531

Üretim Makinelerinde Maliyet Analizi

3+0

3

Türkçe

ORM532

Doğal Kaynakların Yönetiminde Ve Ormancılıkta CBS Uygulamaları

3+0

3

Türkçe

ORM534

Orman Transport Sistemleri

3+0

3

Türkçe

ORM536

Ormancılıkta Ergonomi

3+0

3

Türkçe

ORM561

Sayısal Görüntü İşleme Teknikleri

3+0

3

Türkçe