Düzce Üniversitesi

Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

OM110

Ölçme Bilgisi ve Kadastro

Z

2+2

3

Türkçe

OM306

Orman Transport Tekniği ve Tesisleri

Z

2+2

3

Türkçe

OM307

Orman Yolları

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM309

Forest Roads (EN)**

Z

2+1

2,5

İnglizce

OM311

Ormancılıkta Uzaktan Algılama

Z

2+1

2,5

Türkçe

OM313

Remote Sensing in Forestry (EN)**

Z

2+1

2,5

İnglizce

 

 

 

 

 

 

OM112

Harita Bilgisi

S

2+0

2

Türkçe

OM135

Bilgisayar Destekli Çizim

S

1+2

2

Türkçe

OM335

Ormancılıkta Mekanizasyon

S

2+0

2

Türkçe

OM319

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri

S

1+2

2

Türkçe

OM325

Ormancılık İş Bilgisi

S

2+0

2

Türkçe

OM416

Peyzaj Proje Uygulamaları

S

1+2

2

Türkçe

OM418

Çığ Kontrolü

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzce Üniversitesi

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı Jeodezi ve Fotogrametri Alanı)

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM890

Analitik Fotogrametri

2+2

3

Türkçe

ORM889

Doğal Afetlerde Bütünleşik Risk Yönetimi

2+2

3

Türkçe

ORM886

Doğal Afetlerde Modelleme ve Simülasyon I

2+2

3

Türkçe

ORM887

Doğal Afetlerde Modelleme ve Simülasyon II

2+2

3

Türkçe

ORM885

Hidrometeorolojik Karakterli Doğal Afetlerde Teknik Yapılar

2+2

3

Türkçe

ORM884

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları

2+2

3

Türkçe

ORM883

Ormancılıkta Uzaktan Algılama Uygulamaları

2+2

3

Türkçe

ORM888

 Tehlike ve Risk Değerlendirmesi

2+2

3

Türkçe

ORM876

Orman İşçiliği ve Ergonomi

2+2

3

Türkçe

ORM877

Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri

2+2

3

Türkçe

ORM878

Orman Yolları Planlaması, İnşaatı ve Bakım Teknikleri

2+2

3

Türkçe

ORM880

Orman Yolu ve Sürütme Şeritlerinin Planlamasında CBS Uyg.

2+2

3

Türkçe

ORM881

Orman Yollarında Çevre Etki Değerlendirme

2+2

3

Türkçe