Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

ORM204

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri

Z

2+2

3

Türkçe

ORM205

Ormancılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi

Z

2+2

3

Türkçe

ORM304

Orman Yolları ve Transport Tekniği

Z

2+2

3

Türkçe

ORM305

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+2

3

Türkçe

 

 

 

 

 

 

ORM211

Mühendislik Mekaniği

S

2+0

2

Türkçe

ORM216

Orman İnşaat Bilgisi

S

2+2

3

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi  

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı ve Transportu Alanı) 

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM529

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Ormancılık Uygulamaları

2+2

3

Türkçe

ORM530

Orman İşçiliği ve Ergonomi

3+0

3

Türkçe

ORM531

Orman Yolları Planlama, Yapım ve Bakım Teknikleri

3+0

3

Türkçe

ORM532

Orman Yolları Sanat Yapıları

3+0

3

Türkçe

ORM533

Ormancılık İş Makineleri

3+0

3

Türkçe

ORM534

Ormancılıkta Üretim, Taşıma ve Depolama Teknikleri

3+0

3

Türkçe