Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman İnşaatı ve Transportu/Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalları

Lisans Dersleri

Kodu

Ders Adı

Zor/Seç

D+U

K

Dili

ORM112

Bilgisayar Destekli Çizim

Z

2+2

3

Türkçe

ORM118

Ölçme Bilgisi

Z

3+2

4

Türkçe

ORM307

Orman Yollarının Planlanması

Z

2+2

3

Türkçe

ORM322

Orman Transport Tekniği

Z

2+2

3

Türkçe

ORM323

Ormancılık İş Bilgisi

Z

2+0

2

Türkçe

ORM330

Ormancılıkta Mekanizasyon

Z

2+0

2

Türkçe

ORM403

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Z

1+2

2

Türkçe

ORM412

Uzaktan Algılama

Z

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

ORM207

Harita ve Kadastro Tekniği

S

2+0

2

Türkçe

ORM209

Mühendislik Mekaniği

S

2+0

2

Türkçe

ORM436

Orman Hava Hatları

S

2+0

2

Türkçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı (Orman İnşaatı ve Transportu/Ölçme Bilgisi ve Kadastro Alanları)

Lisansüstü Dersler

Kodu

Ders Adı

D+U

K

Dili

ORM709

Ağaçlandırmalarda Mekanizasyon

3+0

3

Türkçe

ORM742

Orman Yol İnşaat Makinaları

3+0

3

Türkçe

ORM747

Uygulamalı Ergonomi

2+2

3

Türkçe

ORM750

Ormancılıkta Uzaktan Algılama

3+0

3

Türkçe

ORM751

Üretim ve Transport Sistemleri

3+0

3

Türkçe

ORM755

Ormancılıkta İş ve Zaman Etüdü Yöntemleri

3+0

3

Türkçe

ORM757

Uzaktan Algılama Uygulamaları

2+2

3

Türkçe

ORM765

Yer Ölçme Aletleri

2+2

3

Türkçe

ORM775

Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemi

2+2

3

Türkçe

ORM778

Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları

2+2

3

Türkçe

ORM789

Ormancılıkta Fotogrametri Uygulamaları

3+0

3

Türkçe