Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu

Sürdürülebilir Ormancılık Hedeflerine Yenilikçi ve Modern Yaklaşımlar

      * 

 

 

ANA SAYFA / MAIN PAGE 

European Journal of Forest Engineering (EJFE)

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\sablonresim.jpg

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

ANA SAYFA

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: http://ormantransportu.org/image/abd.jpg

I. Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu Toplantısı

(İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi – Nisan 2012)

 


  • "Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu", Orman Mühendisliği Bölümü altında görev yapan, eğitim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini genel olarak "orman ürünlerinin üretimi ve transportu, ormancılık iş bilgisi, ormancılıkta mekanizasyon, orman yolları, sel ve çığ kontrolu, sanat yapıları ve biyoteknik yapılar, ormancılıkta bilişim teknolojileri" gibi ana çalışma konularında gerçekleştiren bilim insanları ve araştırmacılar arasında profesyonel kapsamda işbirliğini güçlendirmek ve sosyal iletişimi geliştirmek amacı ile kurulmuştur.

  • Platform, orman kaynaklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda planlanması ve uygun üretim ve faydalanma yöntemleri dikkate alınarak çok amaçlı işletilmesi için; teknik ormancılık yöntemlerini, bilişim teknolojilerini ve bilimsel karar destek sistemlerini kullanarak, ormancılık ve çevre sorunlarına bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte çözümler geliştirmeyi ve bunları ilgili kurum, kuruluş ve sektör elemanları ile paylaşarak uygulamaya geçirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla her yıl farklı bir kurumun ev sahipliğinde çalıştaylar düzenlenmektedir.   

  • Platformda çalışmalar yukarıda listelenen ana çalışma konuları dikkate alınarak, aşağıdaki Çalışma Grupları altında sürdürülmektedir:

         1. Orman Ürünlerinin Üretimi 

         2. Orman Ürünleri Transportu    

         3. Orman Yolları

         4. Ormancılık İş Bilgisi

         5. Ormancılıkta Mekanizasyon

         6. Sel ve Çığ Kontrolu

         7. Sanat Yapıları ve Biyoteknik Yapılar

         8. Ormancılıkta Bilişim Teknolojileri (CBS, UA, Fotogrametri)  


  • Platform yılda iki sayı olarak elektronik ortamda basılan, açık erişimli hakemli bir dergi “European Journal of Forest Engineering (EJFE)” yayınlamaktadır. Uluslararası olan EJFE,  orman inşaatı-transportu ve teknolojileri alanında teknik ve uygulamaya dönük araştırmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. EJFE uluslararası camiaya, orman inşaatı-transportu ve teknolojilerine yönelik araştırma konularının teknik, ekonomik ve sosyal yönleri ile ilgili yüksek kalitede ampirik ve teorik çalışmalar içeren makaleler sunmayı hedeflemektedir.  

  • Platformda ana çalışma konularında tamamlanan veya halen yürütülmekte olan araştırma projeleri, bilimsel yayınlar ve lisansüstü tezler paylaşılarak, platform üyeleri arasında bilgi alış-verişinin geliştirilmesine ve yeni ortak projelerin üretilmesine ivme kazandırılacaktır. 

 

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif

 

Copyright © 2014 Orman İnşaatı-Transportu ve Teknolojileri Platformu. Tüm hakları saklıdır.

 

Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: Açıklama: D:\___WEB\ormantransport\sablon\spacer.gif